Tập huấn về quản lý và giảng dạy Đào tạo từ xa trình độ Đại học theo mô hình tiên tiến FTU- TOPICA tại TP Hồ Chí Minh

Để chuẩn bị cho Chương trình cử nhân trực tuyến theo mô hình tiên tiến FTU-TOPICA lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, tại cơ sở 2 trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ số 15 Đường D5 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình tập huấn về quản lý và giảng dạy Đào tạo từ xa trình độ Đại học theo mô hình tiên tiến FTU- TOPICA.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Chi tiết thời gian và địa điểm lễ Khai giảng tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh như sau: Thời gian: 8h00, Chi tiết
Chi tiết thời gian và địa điểm lễ Khai giảng tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh như sau: Thời gian: 8h00, Chi tiết