Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Chương trình cử nhân trực tuyến theo mô hình tiên tiến FTU-TOPICA vào ngày 11 tháng 11 năm 2018.

 

 

Chi tiết chương trình xem tại đây

Chi tiết thời gian và địa điểm lễ Khai giảng tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh như sau: Thời gian: 8h00, Chi tiết
Chi tiết thời gian và địa điểm lễ Khai giảng tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh như sau: Thời gian: 8h00, Chi tiết